Přeskočit na obsah

Služby pro podnikatele

Začínáte podnikat a zvažujete, zda je pro Vás výhodnější založit si vlastní s.r.o., nebo podnikat tzv. na živnostenský list?

Každá z těchto forem přináší určité výhody a nevýhody.

Pokud chcete začít podnikat co nejdříve a s minimálními náklady, bude pro Vás zpravidla vhodnější podnikat jako OSVČ, tj. typicky na základě živnostenského oprávnění.

V tomto režimu ovšem odpovídáte celým svým majetkem.

Máte-li naopak rozsáhlejší podnikatelský záměr, očekáváte rychlý růst, či chcete eliminovat rizika podnikání a ochránit svůj majetek, nebo chcete společně podnikat s dalšími společníky, bude pro Vás obvykle výhodnější založit obchodní společnost, např. s.r.o.

Volba vhodné formy podnikání závisí na okolnostech konkrétního případu a zejména Vašich očekáváních a požadavcích, ať už z pohledu daňové optimalizace, anebo snížení podnikatelského rizika.

 

Podnikáte prostřednictvím obchodní společnosti a nejste si jisti, zda máte správně nastavenu vnitřní organizaci, či zvažujete přechod na podnikání prostřednictvím obchodní společnosti?

Základní nastavení fungování společnosti, vyplývající ze zákona, bude obvykle vyhovovat velké části podnikatelů.

Máte-li však individuální nároky na vnitřní organizaci společnosti, týkající se třeba kontroly obchodního vedení společnosti, nebo vytvoření zvláštních podílů spojených např. pouze s právem na zisk, či naopak pouze s hlasovacím právem, budete potřebovat také úpravu společenské smlouvy.

Další typickou otázkou vnitřního nastavení společnosti je uzavření platné smlouvy o výkonu funkce, bez níž statutární orgán nemá nárok na odměnu za svou činnost.

 

Prodáváte zboží, nebo poskytujete služby?

Administrativní zátěž určitě nepatří mezi oblíbené aspekty podnikání.

Dobře nastavené smlouvy jsou však případě sporu, ať už o kvalitu zboží, či služby, anebo o placení, často zásadním faktorem rozhodujícím o (ne)úspěšnosti transakce.

Věnuji se jak přípravě a vyjednávání individuálních kontraktů, tak přípravě obecných dokumentů na míru Vašemu podnikání pro každodenní použití.

V takovém případě vždy s klienty hledáme co nejméně zatěžující řešení, které Vás nebude omezovat, ale zároveň zvýší Vaši ochranu.

 

Podnikáte prostřednictvím více společností a rádi byste optimalizovali jak daňové výdaje, tak vlastnickou strukturu?

Správné nastavení vztahů v rámci Vašeho koncernu (tj. seskupení vícero osob podřízených jednotnému řízení) má výrazné dopady jak na daňovou zátěž v rámci celé skupiny, tak administrativní náročnost ovládání společností, či rozdělení majetku za účelem jeho optimálního využití, anebo ochrany.

 

Zvažujete nákup, nebo prodej obchodního podílu, popřípadě likvidaci společnosti?

Chcete-li vstoupit, anebo naopak vystoupit ze společnosti, nemusí se vždy jednat o triviální záležitost.

Přidanou hodnotou propracované smluvní dokumentace a náležité prověrky společnosti (due diligence) bývá nejen správné určení a zachování hodnoty nabývaného podílu, ale též ošetření rizik jak z pohledu osoby převádějící obchodní podíl, tak osoby nově vstupující do společnosti.

Pomohu Vám také s likvidací společnosti a ukončením podnikatelské činnosti.

 

 

Ať už řešíte některou z výše uvedených základních otázek, anebo naopak máte specifický požadavek týkající se Vašeho podnikání, neváhejte mne kontaktovat a domluvit si úvodní nezávaznou schůzku, kde Vám mohu nastínit možná řešení a jejich nákladnost.


Kontakt

 

 

Mgr. Vojtěch Pospíšil, advokát

tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01 Frýdek-Místek

+ 420 733 351 510

vojtech@pospisiladvokat.cz

linkedin.com/in/vojtechpospisil/