Přeskočit na obsah

O mně

Svou právní dráhu jsem započal v roce 2014 absolvováním Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Bezprostředně poté jsem nastoupil jako právník do Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Zde jsem se věnoval především pomoci obětem diskriminace, a to zejména v oblasti zaměstnání a poskytování služeb. Kromě toho jsem se v rámci působnosti ochránce (ombudsmana) zabýval kontrolou správních orgánů, především Inspekce práce. Získal jsem tak zkušenosti nejen z antidiskriminačního práva, ale též z pracovního a správního práva.

Rovněž jsem se pravidelně účastnil zahraničních odborných akcí v rámci sítě Equinet a byl členem pracovní skupiny Úřadu vlády pro otázky změny pohlaví.

Od roku 2017 se věnuji advokacii. Nejprve jako koncipient a od roku 2020 jako samostatný advokát se sídlem ve Frýdku-Místku.

Ve své praxi poskytuji komplexní právní poradenství podnikatelům a občanům. Mým cílem není poskytnout pouze právní radu, ale nabídnout funkční řešení.

Podnikatelům pomáhám se začátky v podnikání (včetně založení společnosti), anebo ve vstupu na český trh ze zahraničí. Připravuji smlouvy pro úspěšné obchody. Mou specializací je smlouva o dílo. Ale sepíši pro Vás i rámcovou kupní smlouvu, nájemní smlouvu, nebo jinak právně zastřeším Vaše podnikání. Pomohu Vám také během vyjednávání celé transakce. Společně nastavíme nejen způsob obchodování, ale též vnitřní vztahy ve společnosti, včetně smlouvy o výkonu funkce.

Baví mne tvořivá práce na jejímž konci je přidaná hodnota. Raději problémům předcházím a vymýšlím řešení, jak eliminovat rizika. Bude-li si to situace žádat, zastoupím Vás i v soudním sporu. V takovém případě Vám upřímně popíšu, jaké jsou Vaše vyhlídky. Tam kde je to vhodné, dávám přednost vzájemné dohodě, která narušené vztahy narovnává.

 

Mgr. Vojtěch Pospíšil, advokát

tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01 Frýdek-Místek

+ 420 733 351 510

vojtech@pospisiladvokat.cz