Přeskočit na obsah

Informace pro spotřebitele

Přestože se snažím poskytovat právní služby s nejvyšší odborností a péčí, mohou při vzájemné spolupráci vznikat menší, či větší neshody.

Věřím, že případné rozpory v našich názorech společně překonáme. Pokud by se nám však přeci jen nepodařilo dohodnout na vzájemně přijatelném řešení vzniklých sporů, mohou se spotřebitelé obrátit na Českou advokátní komoru, jakožto orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat písemně na adrese:

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1

nebo elektronicky na adrese:

epodatelna@cak.cz

Více informací získáte na stránkách ČAK: www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607