Ke dni 31.1.2023 jsem ukončil výkon advokacie.

Děkuji všem klientům za důvěru a spolupráci.

Vojtěch Pospíšil